Χορηγίες

Αν επιθυμείτε να παρουσιάσετε την εταιρεία σας στο 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, μπορούμε να σας προσφέρουμε την κατάλληλη συνεργασία χορηγίας. Οι προσφορές μας για χορηγίες κατανέμονται σε 4 κατηγορίες χορηγών ανάλογα με το ποσό της χορηγίας: «Πλατινένιος Χορηγός», «Χρυσός Χορηγός», «Ασημένιος Χορηγός» και «Χορηγός».

Επιπλέον, προσφέρονται πολλαπλές άλλες δυνατότητες χορηγίας μεμονωμένων παροχών, για προβολή εταιρείας ή για υποστήριξη εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου, μετά από συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Προσφερόμενα πακέτα

 Πλατινένιος | € 4.000 

 • 25-λεπτά προφορική εισήγηση κατά τη διάρκεια συνεδρίας
 • Περίπτερο – Έκθεση στην αίθουσα ανάρτησης των posters και διαλειμμάτων για καφέ
 • Τοποθέτηση πανό (banner) στην αίθουσα ανάρτησης των posters και διαλειμμάτων για καφέ
 • Λογότυπο της εταιρείας στο έγχρωμο οπισθόφυλλο στο «Τεύχος των Περιλήψεων» του Συνεδρίου
 • Ένταξη φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού στις τσάντες των συνέδρων
 • Λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και link με την ιστοσελίδα της εταιρείας
 • Δύο δωρεάν πακέτα πλήρους εγγραφής σε εκπροσώπους της Εταιρείας

 

 Χρυσός | € 2.000 

 • Περίπτερο – Έκθεση στην αίθουσα ανάρτησης των posters και διαλειμμάτων για καφέ
 • Τοποθέτηση πανό (banner) στην αίθουσα ανάρτησης των posters και διαλειμμάτων για καφέ
 • Λογότυπο της εταιρείας στο έγχρωμο οπισθόφυλλο στο «Τεύχος των Περιλήψεων» του Συνεδρίου
 • Ένταξη φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού στις τσάντες των συνέδρων
 • Λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και link με την ιστοσελίδα της εταιρείας
 • Ένα δωρεάν πακέτο πλήρους εγγραφής σε εκπρόσωπο της Εταιρείας

 

 Ασημένιος | € 1.000 

 • Τοποθέτηση πανό (banner) στην αίθουσα ανάρτησης των posters και διαλειμμάτων για καφέ
 • Λογότυπο της εταιρείας στο έγχρωμο οπισθόφυλλο στο «Τεύχος των Περιλήψεων» του Συνεδρίου
 • Ένταξη φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού στις τσάντες των συνέδρων
 • Λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και link με την ιστοσελίδα της εταιρείας

 

Λοιποί Χορηγοί <€ 1.000 

 • Λογότυπο της εταιρείας στο έγχρωμο οπισθόφυλλο στο «Τεύχος των Περιλήψεων» του Συνεδρίου
 • Λογότυπο της εταιρείας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και link με την ιστοσελίδα της εταιρείας

Όροι Καταβολής Χορηγίας

Το 50% του συνολικά προσφερόμενου ποσού θα πρέπει να εξοφληθεί αμέσως μετά την γραπτή επιβεβαίωση και σύναψη της χορηγίας. Το υπόλοιπο 50% θα εξοφληθεί το αργότερο 1 μήνα πριν από την έναρξη του 20ου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, δηλαδή το Σεπτέμβριο 2022. Για  αιτήσεις που θα γίνουν μετά τις 30 Ιουνίου 2022, ο χορηγός θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το 100% του συνολικά οφειλόμενου ποσού άμεσα με την επιβεβαίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις χορηγίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής στα τηλέφωνα 2310998857 και 6973351181 και το Γενικό Γραμματέα στα τηλέφωνα 2310998716 και 6973201545.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πλατινένιοι

Χρυσοί

Ασημένιοι