Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Εγγραφή

  Τίτλος (*):

  Καθηγητής/ΕρευνητήςΔρ.ΚοςΚα

  Όνομα (*):

  Επώνυμο (*):

  Ίδρυμα/Οργανισμός/Εταιρεία:

  Διεύθυνση (*):

  T.K. :

  Πόλη (*):

  Email (*):

  Τηλέφωνο (*):

  Κινητό Τηλέφωνο:

  Fax:

  Εγγραφή (*):

  Πλήρης (90 €)Φοιτητική (40 €)

  Είδος Παραστατικού (*):

  ΑπόδειξηΤιμολόγιο

  ΑΦΜ (*) (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρώστε με 0000):

  ΔΟΥ (*) (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρώστε με 0000):

  Επωνυμία Επιχείρησης (αν υπάρχει)

  Θα ήθελα Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο (*):

  ΟΧΙΝΑΙ

  Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε εργασία

  Αριθμός εργασιών που θα υποβάλετε:

  Προφορικές εργασίες (*):

  Εικονογραφημένες εργασίες (*):

  Μετά την υποβολή της παρούσας φόρμας παρακαλώ προχωρήσετε στην αποστολή των περιλήψεων των εργασιών μέσω της φόρμας υποβολής περιλήψεων.

  Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, παρακαλώ να προχωρήσετε στην καταβολή του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που θα σας σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email που δηλώσατε.

  Μετά την κατάθεση παρακαλώ να μας αποστείλετε στο email που θα σας γνωστοποιηθεί με email μετά την εγγραφή:

  1) Το αποδεικτικό της καταβολής
  2) Tο είδος του παραστατικού που επιθυμείτε να εκδοθεί (απλή απόδειξη ή τιμολόγιο). Σε κάθε περίπτωση παρακαλώ να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία της εταιρείας ή τα προσωπικά σας στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί το παραστατικό: Επωνυμία ή Όνομα, ΑΦΜ, ΔΟΥ Διεύθυνση

  ΧΟΡΗΓΟΙ

  Πλατινένιοι

  Χρυσοί

  Ασημένιοι